BOA: Wat doen ze? Wat willen we van ze?

Richard Verstegen Het zijn de tanden van de gemeente Woerden; de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) die toezien op de openbare orde in de gemeente Woerden. Ze vullen het gat op dat is gevallen toen de politie zich met de vorming van de Nationale Politie terugtrok uit de openbare ruimte. Maar hun inzet heeft zo zijn (financiële) beperkingen. Buitengewoon opsporingsambtenaren helpen mee met toezicht houden op de lokale orde en veiligheid. Ze controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredin- gen begaan, zoals fout parkeren of milieuregels overtreden. ZijLees Meer

Onderwijs en bedrijf hebben elkaar nodig

Egbert Egberts Zonder inzet van het bedrijfsleven lijkt geen beroepsgerichte opleiding mogelijk. Voor leerlingen in het vmbo gaat er een heleboel veranderen. De in Woeden op het beroepsvormend gerichte voortgezet onderwijs scholen passen hun leerprogramma’s aan aan wat vanuit Den Haag en Zoetermeer – waar het ministerie is gevestigd – van hen wordt gevraagd. Instroom onveranderd Wat niet verandert is de manier van instromen vanuit de basisschool. Aan het einde van het 2e leerjaar vmbo-b en vmbo-k kies je een beroepsrichting. Bij het Kalsbeek College Bredius biedt men zes richtingenLees Meer

Het is goed zwemmen in Woerden

Door Egbert Egberts Gebruikers van de door WoerdenSport en commerciële exploitanten gerunde zwembaden in Woerden en Harmelen zijn goed bedeeld. Er kan volop worden gesport en les gezwommen. Ook zijn er aqua-activiteiten mogelijk die goed zijn voor de gezondheid, zoals beweegtherapie, fitheidsoefeningen en krachtsport. De initiatiefnemers van BatensteinBuiten hebben voor de aardbei op de slagroomtaart gezorgd door een gevarieerde waterspelpartij toe te voegen voor de liefhebbers. En dan hebben we het nog niet eens over de in ontwikkeling zijnde recreatieplas in Snel en Polanen, waar een uitbater wordt gezocht omLees Meer

Het dorpshuis is klaar!

Mieke Schilder Het gaat er nu toch echt van komen: in juni wordt het Dorpshuis in Harmelen geopend. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat er een gebouw geschikt werd bevonden om omgebouwd te worden tot Dorpshuis. Al eerder waren het oude gemeentehuis en de Rabobank in beeld, maar aan beide gebouwen moest zoveel gebeuren dat het een te kostbare zaak werd. Enige haast was echter wel geboden want de gemeente wilde graag het oude gemeentehuis afbreken en dus moest er met spoed een andere plek worden gevondenLees Meer

Barwoutswaarder

Richard Verstegen WOERDEN – Barwoutswaarder een van de twee dorpen van de oude gemeente Rietveld en Barwoutswaarder; de eerste gemeente die door uitdijing van de stad (in 1965) bij de gemeente Woerden werd getrokken. ,,Vroeger was de dijk een straat van het dorp, nu is de dijk het dorp”, zegt Barwoutswaardenaar Jan Baars. Belevingstuin Buiten komt een belevingstuin die o.a. door mensen van De Boog en van de dagbesteding wordt aangelegd. In deze tuin komen een moestuin, snoeptuin met zacht fruit zoals aard- beien en een bloementuin. De groenten enLees Meer

Samen sleutelen, dat werkt!

Mieke Schilder Sleutelclub Kamerik heeft zich in de kleine zeven jaar dat dit fenomeen bestaat, een vaste plaats weten te veroveren in de Kamerikse gemeenschap. Iedere vrijdagavond komen bij deze club zo ongeveer tussen de 30 en 40 jongeren van 10 tot 23 jaar die zich technisch of creatief uitleven. Dat kan zijn van het repareren van een oude auto tot lekker bezig zijn met kleuren en tekenen of op een andere manier creatief zijn. De Sleutelclub is bedacht door Kameriker Maarten Verkleij die vond dat er iets nuttigs moestLees Meer

Het succes van Zegveld Zorgt

Winny van Rij In Zegveld kwam vorig jaar het prachtige burgerinitiatief ZegveldZorgt definitief tot stand. “We misten de vroegere hulpverlening,” laat bestuurslid Geertje Bol weten. Een aantal Zegvelders vormden vanuit het dorpsplatform een werkgroep om te onderzoeken hoe welzijn, wonen en zorg, anders kon: “We kwamen uit bij een soort zorgcoöperatie.” Geertje Bol is een van de initiatiefnemers van ZegveldZorgt. “We misten sommige directe hulpdiensten voor inwoners,” licht Bol toe. “Met de veranderingen in de zorg hadden we de behoefte aan een aanspreekpunt, een schakel tussen inwoners en zorg. DeLees Meer

Onderwijs en economie, Kaasexperience Centre

Egbert Egberts Woerden heeft inmiddels een zogenaamd ‘kaasexperience centre’ aan de Emmakade in Woerden. Daarin wordt onder meer het maken en opleggen van kaas inzichte- lijk gemaakt, in samenspraak met lokale kaascoryfeeën en -ondernemingen. Gestimuleerd vanuit de ge- meente en de lokale kaasindustrie. De bedoeling is dat het ‘kaasmuseum’ bezoekers informeert over alles wat met kaas te maken heeft en dat ie- dereen die belangstelling heeft voor het product kaas en vooral hoe kaas wordt ‘gemaakt’ daar letterlijk en figuurlijk aan kan snuiven. Vanuit de Woerdense middelbare scholen, maar ookLees Meer

Verkeer in Woerden

Egbert Egberts Veel kleine maatregelen hebben grote gevolgen Soms moet je even pas op de plaats maken en jezelf wat dingen gaan afvragen. Let wel, dit is niet voor mij alleen bedoeld, maar voor iedereen die dit leest. Dit is niet voor niets een beschouwing die bij u als lezer wat teweeg moet brengen. Het is een lappendeken Waar gaat het hier over? Wel, het verkeer in de stad Woerden is een allesbehalve goed functionerend geheel. Oftewel, het zich bewegen of het vervoer van personen, voertuigen en goederen verloopt nietLees Meer

Het centrum ontlasten of belasten?

Maatregelen op verkeerstechnisch vlak nemen om het verkeer beter te kunnen reguleren is tevens het maken van keuzes. Die kunnen goed of ver- keerd uitpakken, maar eenmaal geno- men besluiten zijn meestal lastig weer te heroverwegen. Je kunt het besteed- bare bedrag immers maar één keer, en liefst metéén goed uitgeven. Enkele verkeersaanpassingen aansluitend op bestaande situaties zouden bijvoorbeeld de verkeersdruk van en rond het centrum wat meer moeten ontlasten. Zo is snelverkeer vooral ontmoedigd vanuit verschillende plekken het centrum in te rijden. Zo kun je vanuit oost en zuidLees Meer

Varen rond Woerden

Egbert Egberts De Oude Rijn doortrekken naar de Cattenbroekerplas, dát zou wat zijn’ Vooropgesteld, de gemeente Woerden is voor de kleine scheepvaart via waterwegen prima bereikbaar vanuit Harmelen en Alphen aan den Rijn, en verder in de richting van Katwijk. Onderweg splitsen enkele waterwegen zich, waardoor verbindingen naar het zuiden en noorden, zoals via de Greft, ook mogelijk worden. In oostelijke richting is het allemaal wat lastiger, omdat vertakkingen ontbreken en omdat doorvaart richting Utrecht alleen via wateromwegen en de Leidse Rijn mogelijk is. Hetzelfde geldt voor de recreatievaart. AlLees Meer

Het is vooral een technisch verhaal

Wie had ooit gedacht, dat een voormalige poldermolen en een al sinds eeuwen voorliggende watergang wellicht de toegang zouden kunnen zijn voor sloepenbezitters en kleine recreatievaarttoeristen tot de recreatieplas Cattenbroek? “Stel je voor, dat het mogelijk zou zijn om van de Oude Rijn via het molenpunt Breeveld of via een vliet vanuit Haanwijk met je elektrische sloep zo naar het recreatiegebied in Snel en Polanen te kunnen varen? Geweldig is dat toch?”, aldus Cees Kooijman, watersportliefhebber en verder onder meer bekend van zijn activiteiten als makelaar en taxateur van onroerendLees Meer

50 jaar draaiorgel in Woerden

Mieke Schilder Woerden mag dan wel bekend staan als Nederlands’ meest gemiddelde gemeente, maar Woerdenaren zelf weten dat ze op sommige gebieden met kop en schouders boven andere gemeenten uitstij- gen. Het Plein, het kasteel, de Molen, Romeins verleden, parkeergarage als drive- in museum en meer dan genoeg gezellige horecabedrijven zijn enkele bezienswaardigheden waar Woerdenaren trots op zijn. Maar toch: hoort het draaiorgel ook niet in dit rijtje? Woerdenaren vinden het bijna vanzelfsprekend dat het draaiorgel iedere zaterdag haar vrolijke klanken in de binnenstad laat horen. Maar zo vanzelfsprekend isLees Meer

De Windhond hoort bij de beleving van Woerden

Egbert Egberts Een bezichtiging van de enige nog werkende molen in de gemeente Woerden, “De Windhond” in het centrum van de stad Woerden. Dat zou iedere inwoner moeten doen. En als het even kan – uiteraard in kleinere groepjes – bussen vol met toeristen. Vooral als de molen volledig in werking is. Zien hoe het verse graan gemalen wordt tot meel. Rondgeleid worden door het minimuseum, dat je tegenkomt als je een steile trap bent opgeklommen. Niet voor iedereen toegankelijk, dat wel. En ook even een blik werpen over hetLees Meer

Een Markthal nabij het centrum geeft Woerden ook meer smoel

Egbert Egberts De gemeenteraad van Woerden heeft enkele jaren geleden ingestemd met de notitie Kloppende Binnenstad. Een op zich goed in elkaar gestoken plan, maar wel een met de nodige beperkingen. Dat ondervonden Dim Gerritse en Egbert van den Bergh toen zij hun Markthalplan wereldkundig maakten. Zij zagen een overdekte markthal met versproducten, een megasupermarkt en innovatiehal voor Woerdense food-technologiebedrijven verrijzen in de bedrijfshallen van Gerritse aan de Industrieweg op bedrijventerrein Honthorst. Het plan om de Woerdense versie van de Hallen te laten opbloeien werd door het stadsbestuur afgeserveerd enLees Meer

Een brug over de Rijn; wat kost dat?

Richard Verstegen Nu de westelijke randweg na het sluiten van een nieuw bestuursakkoord weer een beetje in beeld komt – een onderzoek moet nu eens en voor altijd uitwijzen of deze weg zinvol is – komt ook de vraag over de financiering weer naar boven. De gemeente Woerden heeft berekend dat de aanleg van de weg zo’n 1,3 miljoen euro per jaar zal gaan kosten voor aanleg en onderhoud van een weg en een brug over de Oude Rijn. Tegenover de berekening van de ge- meente staat het plan vanLees Meer

Huren in Woerden

(Dit is onder een andere kop in de papieren versie terecht gekomen: Huren in Woerden) Daarin ontbreekt ook de reactie van de wethouder, die hieronder wel is gepubliceerd) Scheiding tussen arm en rijk dreigt op de Woerdense woningmarkt Dennis L’Ami Omdat huishoudens met een inkomen tot 35.000 euro eigenlijk te veel verdienen voor een regulier huurhuis, maar te weinig om een huis te kunnen kopen, dreigt concentratie van groepen met lage inkomens. ‘Op de lange termijn ondermijnt de huidige wetgeving diversiteit in de wijken,’ zegt Eugene Menage, bij woningcorporatie GroenLees Meer

Is WoerdenWijzer geworden?

Door Egbert Egberts Met de decentralisatie van het sociaal domein in 2015 zijn veel taken die door de landelijke overheid werden bedacht bij de gemeenten terecht gekomen. Taken werden verdeeld over het reeds in werking zijnde FermWerk en de integrale toegang tot hulp en zorg via de gemeente werd toebedacht aan WoerdenWijzer, dat op dat moment net uit de implementatiefase was gekomen. Zorg door familie en eigen omgeving Een van de doelstellingen was om zorg en hulpverlening zoveel mogelijk bij de eerste (huisarts) en nulde (familie, vrienden, buren, vrijwilligers) lijnLees Meer

De gemeenteambtenaar

Door Dennis L’Ami Beleidsambtenaar moet streetwise worden De zogenaamde “vierde” macht, die van de ambtenarij, is in beweging. Onlangs maakte burgemeester Victor Molkenboer bekend dat de gemeente in de toekomst een servicegericht ambtenarencorps moet hebben. De van bovenaf opgelegde maatschappij is niet meer van deze tijd, zegt hij. Meer de straat op, de buurten in is het nieuwe adagium. Reden genoeg eens aan te schuiven bij hèt inspraakorgaan op micro-niveau: het wijkplat- form. ‘De mondige burger moet gehoord worden.’ Deze zin zingt al een tijdje rond binnen het vocabulaire vanLees Meer

De tweede Krant van Woerden

Waarom een Krant van Woerden De journalistiek heeft het moeilijk. Af- gelopen weken werd bekend dat grote uitgevers geen brood meer zien in het uitgeven van huis-aan-huisbladen. De reclame-inkomsten zijn drastisch geslonken. Tientallen journalisten verlie- zen hun baan. Velen gingen hen voor en zitten al zonder werk. Vooralsnog zijn er geen berichten dat de weekbladen in gemeente Woerden op houden te bestaan. Gelukkig maar. Voor het voortbestaan is het wel van belang dat men advertentieinkomsten houdt en dat de gemeente Woerden 4 pagina’s per week blijft afnemen. Wie nog schrijftLees Meer